Hoe wij uw ontwerp voor een borduring het liefst ontvangen.

Prijzen voor borduurwerken kunnen niet zomaar gegeven worden.
De prijs wordt bepaald door het aantal steken die nodig zijn om de borduring te plaatsen.
Door gebruik te maken van de meest geavanceerde editing software, waarbij het omzetten van figuren naar borduursteken grotendeels geautomatiseerd gebeurt, worden doorgaans geen programmeer of opstartkosten aangerekend.
Het resultaat van het borduurwerk is echter volledig afhankelijk van de kwaliteit en duidelijkheid van de door u verstrekte tekening !
Om u een exacte prijs te kunnen doorgeven, moeten wij het borduurprogramma aanmaken.
Dit is een tijdrovende bezigheid (van 30min tot 4 à 5 uur of zelfs langer) en daarom dringen wij er op aan om onze programmeurs niet nodeloos te belasten.

Wij zijn geen gratis ontwerpbureau. Er wordt van u verwacht, vooraleer een prijsopgave bij ons aan te vragen, dat u een duidelijk beeld heeft van hoe uw ontwerp er moet uitzien.
Wij rekenen doorgaans geen programma- of opstartkosten voor een ontwerp indien U een EPS bestanaanlevert. Daar kan wel van afgeweken worden indien het gaat om complexe ontwerpen in zeer geringe oplage.
Indien meerdere ontwerpen noodzakelijk zijn wordt een bedrag van 50,00 Euro per bijkomend ontwerp aangerekend.

Wij specialiseren ons voornamelijk in kleine afnames.
Borduringen per stuk kunnen vanzelfsprekend uitgevoerd worden.
De maximale grootte van onze borduringen bedraagt 30x30cm.
Binnen dit formaat is quasi alles mogelijk.
Wij kunnen nagenoeg elk TrueType lettertype borduren, maar fijne lettertypes worden het beste vermeden. Het gebruik van meerdere kleuren (maximaal 15) heeft geen invloed op de prijs.

Wat hoeft u te doen:
De kwaliteit van het borduurresultaat hangt in de eerste plaats af van de kwaliteit van de door u ter beschikking gestelde tekening.
Het beste is om de figuur in meerdere bestandsformaten door te sturen.
Het beste zijn vector bestanden zoals "Adobe Illustrator" (B.V. AI, EPS, PS ). Probeer het aantal kleuren in de tekening zoveel mogelijk te beperken en sla de tekening op in een bestandsformaat die weinig kleuren accepteert (WMF of BMP).
Een JPG bestand met een voldoende grootte en resolutie kan als alternatief meegestuurd worden. Wegens de compatibiliteit stuurt u uw tekening ook het beste als pdf-bestand door.
Indien U vector bestanden aanlevert zoals AI, EPS, PS berekenen wij GEEN KAARTKOSTEN


Waaraan voldoet een duidelijk ontwerp:
• vermijd onderbroken lijnen
• beperk het aantal kleuren (stel uw ontwerp in op het gebruik van 15 kleuren en niet op bv 16miljoen kleuren)
• zorg dat uw tekening voldoende groot is. De grootte van de tekening heeft geen invloed op de afmetingen van het borduurwerk!
Een GOEDE tekening vertoont bij maximale schermweergave GEEN PIXELBLOKKEN.
Aan de figuur die u ons doorstuurt worden door ons GEEN wijzigingen of
aanpassingen aangebracht, zorg daarom voor een voldoende duidelijke tekening. De kwaliteit van uw tekening bepaalt het uiteindelijke borduurresultaat !
Van zodra wijzigingen aan uw ontwerp noodzakelijk zijn worden de kosten verrekend.
Als er ook tekst in uw ontwerp voorkomt, geeft u ons de naam van het truetype lettertype door, en (indien mogelijk) stuurt u ons ook het ttf-bestandje van het betreffende lettertype. Dit vindt u terug via Windows verkenner, map "Windows", submap "fonts".

Voor de handigen onder u, die zelf hun truetype lettertype willen aanmaken, willen wij u volgende voorwaarden meegeven waaraan het lettertype dient te voldoen:
• zorg ervoor dat alle karaktertekens binnen eenzelfde grootte vallen.
• wijs 1 karakter toe per toets.
Specificeer de kleuren.
Geef de gewenste plaats en afmetingen door.
Aan de hand van deze gegevens maken wij het borduurprogramma en kunnen we u dan ook de exacte prijs door geven.

Wat u moet weten:
Borduurwerk is GEEN drukwerk
Een geborduurde lijn heeft altijd een minimum dikte van 1mm. Zorg bij uw ontwerp ook dat eventuele tussenruimtes (tussen 2 lijnen) voldoende groot zijn.
Hetzelfde geldt voor lettertypes.
De meeste lettertypes moeten minimum 6 à 7mm hoog zijn om nog leesbaar over te komen. Ook kleurschakeringen zijn bij borduurwerk niet mogelijk.

Hoe gaan wij te werk:
Allereerst voeren wij de door u aangereikte "ontwerpbestand" in onze editing software in.
Deze gebruiken wij als achtergrond voor het eigenlijk uitzetten van de borduursteken.
Uw tekening wordt steek per steek overtrokken waarbij wij rekening houden met de lijndikte, steekdichtheid, kleuren enz... om zo tot een optimaal resultaat te komen.
Daarom dringen wij er ook op aan om ons een zo scherp mogelijke tekening toe te sturen !
Voor het plaatsen van teksten beschikken wij over meer dan twintig machinelettertypes.
Worden specifieke eisen aan de lettertypes gesteld, dan kunnen wij nagenoeg elk truetype lettertype naar een borduursteek omzetten.
Dit lukt echter niet bij zeer kleine teksten (-6mm) of zeer fijne lettertypes.
Alles wordt zodanig geprogrammeerd zodat een minimum aan verloopsteken noodzakelijk is, zodat ook het risico op scheeftrekken tijdens het borduren tot een minimum wordt herleid.

Tussendraden worden na het borduren zoveel mogelijk weggeknipt.

Het borduurwerk wordt met de grootste zorg uitgevoerd. Vóór het borduren wordt de ondergrond extra verstevigd.
Rekbare materialen worden geplakt en aan de bovenzijde afgedekt met een wateroplosbaar borduurvlies dat voorkomt dat de borduursteken in de stof worden getrokken.

Het borduurwerk wordt uitgevoerd met een polyester borduurgaren van hoge kwaliteit (voldoet aan de ISO9002 norm).
Het garen is licht- en kookecht geverfd. Het is zelf licht bestand tegen bleekmiddelen (maximum 20gr chloor/liter water bij een temperatuur van 30° en voor maximum 30 minuten).

Wij borduren zowel op ons als op door u aangereikt textiel.

Wij streven ernaar om onze opdrachten binnen de 14 dagen uit te voeren.

Aanvullende gegevens